Alert prawny 07.01-13.01.2022

Alert prawny 07.01-13.01.2022

07.01.2022 – 13.01.2022 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 08 stycznia 2022 roku Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 05...
Alert prawny 07.01-13.01.2022

Alert prawny 1.01-06.01.2022

01.01.2022 – 06.01.2022 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002054 Nowelizacja wprowadza jako środek karny zakaz zajmowania stanowisk,...
Oświadczenie sprawcy kolizji a RODO

Oświadczenie sprawcy kolizji a RODO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVE Oświadczenie sprawcy kolizji a RODO Autor artykułu: Marta Rabe-Kozłowska Radca Prawny Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych...
Omówienie zmian w przepisach drogowych

Omówienie zmian w przepisach drogowych

Omówienie zmian w przepisach drogowych 23 grudnia 2021 10 grudnia 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą szereg ustaw, która uderza w kierowców nieprzestrzegających przepisy drogowe. Zmiany są kompleksowe – obejmują nie tylko szeroko pojętą prewencję,...