Alert prawny 19-25.02.2021

Alert prawny 19-25.02.2021

19.02.2021-25.02.2021 Wejście w życie dnia 20.02.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem...
Alert prawny 19-25.02.2021

Alert prawny 12-18.02.2021

12.02.2021-18.02.2021 1. ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych W...
Alert prawny 19-25.02.2021

Alert prawny 05-11.02.2021

05.02.2021-11.02.2021 Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ochronie o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. – dnia 10 lutego 2021 roku. Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy –...
Alert prawny 19-25.02.2021

Alert prawny 29.01.-04.02.2021

29.01.2021-04.02.2021 Wejście w życie dnia 1 lutego 2021 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 Następuje przedłużenie następujących świadczeń: ...
Alert prawny 19-25.02.2021

Alert prawny 15.01-21.01.2021

15.01.2020-21.01.2021 Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – od dnia 15 stycznia 2021 roku. Przepisy...
Alert prawny 19-25.02.2021

Alert prawny 08.01-14.01.2021

08.01.2021-14.01.2021 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 08 stycznia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. Rozporządzenie zawiera wzory dokumentów stosowanych w...