SPECJALIZACJA

RESTRUKTURYZACJA SĄDOWA | RESTRUKTURYZACJA POZASĄDOWA | POSTEPOWANIE LIKWIDACYJNE | UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

DOŚWIADCZENIE

Posiada doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej w kancelarii prawnej na terenie Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, upadłościowym i naprawczym oraz postępowaniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw zarówno sądową jak i pozasądową. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek handlowych oraz sporach sądowych. W 2013r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na syndyka. W kancelarii współkieruje działem restrukturyzacji przedsiębiorstw. Biegle włada językiem angielskim – uzyskała certyfikat TOLES Higher. Była uczestniczką projektu „Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej” realizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

WYKSZTAŁCENIE
  • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo
  • ♣ Absolwent Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • ♣ Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • ♣ Absolwent Aberdeen College w Szkocji – PDA in Legal Studies
 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski