SPECJALIZACJA

PRAWO CYWILNE

BIOGRAFIA

Aplikant radcowski i absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie praktyczne zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych. W codziennej praktyce kancelaryjnej zajmuje się opracowywaniem zagadnień i dokumentacji z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych. Pomaga w tworzeniu dokumentacji handlowej, ukierunkowanej na ochronę praw przedsiębiorców oraz bierze udział w projektach mających za przedmiot opracowanie strategii e-commerce.

WYKSZTAŁCENIE
  • ♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski, francuski