SPECJALIZACJA

PRAWO PRACY | PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | PRAWO CYWILNE | SPORY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

BIOGRAFIA

Radca prawny, członek Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, mediator. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach adwokacko – radcowskich, gdzie zajmowała się głównie sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego. Reprezentowała również Klientów kancelarii, zarówno indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze w sporach przed sądami i innymi instytucjami. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne oraz prawo procesowe.
W ciągu swojej dotychczasowej ścieżki zawodowej rozwijała się w obszarze szeroko rozumianego prawa HR. W tym celu ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Pracy na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Prawa i Administracji. Brała także udział w konferencjach poświęconych tematyce mediacji pracowniczych, szkoleniu z mediacji pracowniczych, czego efektem było uzyskanie certyfikatu poświadczającego nabycie kompetencji mediatora w zakresie spraw pracowniczych zatwierdzonego m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.
W 2018 roku została wpisana na listę mediatorów Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, jako mediator specjalizujący się m.in w mediacjach pracowniczych. W związku z pełnioną przez Mec. Marciniak w okresie od sierpnia 2014 roku do października 2019 roku funkcją Sekretarza Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, w kręgu jej zainteresowań ADR obok mediacji, znajduje się również arbitraż. Zainteresowanie ADR mogła rozwijać również podczas zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w czasie realizacji przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo – Handlową w Poznaniu projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • ✪ doradztwo i reprezentowanie, zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych dotyczących stosunku pracy;
 • ✪ reprezentowanie pracodawców przy rozwiązywaniu umów o pracę;
 • ✪ przygotowywanie wzorców dokumentów pracowniczych;
 • ✪ przeprowadzanie kompleksowej analizy dokumentacji pracowniczej;
 • ✪ doradztwo przy wprowadzaniu przepisów wewnątrzzakładowych;
 • ✪ opracowywanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania);
 • ✪ doradztwo w sprawie form zatrudnienia kadry menedżerskiej;
 • ✪ reprezentowanie zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach przed ZUS – em;
 • ✪ reprezentacja Klientów przed sądami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych w sprawach cywilnych, dot. stosunku pracy i administracyjnych;
 • ✪ przygotowywanie opinii prawnych;
 • ✪ w latach 2014-2019 pełnienie funkcji Sekretarza Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski;
 • ✪ w latach 2014 – 2015 pełnienie funkcji Sekretarza Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
 • ♣ absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • ♣ Certyfikat poświadczający nabycie kompetencji mediatora w zakresie spraw pracowniczych zatwierdzony m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • ♣ Certyfikat poświadczający udział w szkoleniu „Mediacja w sporach cywilnych i gospodarczych” wydany przez Polskie Centrum Mediacji
 • ♣ dyplom NR 977/B/10/Poznań/2017 ukończenia szkolenia bazowego z zakresu mediacji wydany przez Polskie Centrum Mediacji
 • ♣ Certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego TOLES (Test of Legal English Skills Higher Level).
 • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski