KARIERA W KANCELARII

Szukamy zdolnych i ambitnych prawników

WSTĘP

DOBRE MIEJSCE PRACY

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych to nowoczesna kancelaria prawna położona w prestiżowej lokalizacji w samym centrum Poznania. Młody i prężny zespół, nowoczesne metody i środki oraz wygodne i przestronne biuro w Palacza Office Center gwarantują ciekawą i rozwijającą pracę.

Kancelaria w związku z poszerzaniem się portfelem klientów prowadzi stałą rekrutację nowych pracowników. Poszukujemy osób wykazujących się wysokim poziomem merytorycznym oraz wysoką kulturą pracy.

“Wielu radców prawnych i prawników pracuje na rzecz Kancelarii od szeregu lat. Elastyczne warunki współpracy, dobra atmosfera oraz przyjazny i zgrany Zespół to podstawowe elementy naszego sukcesu.”

POSZERZAMY HORYZONTY

Dlaczego my?

Argument #1

Stawiamy na nowoczesność i rozwój

Prawnicy wchodzący w skład naszego zespołu stale się doskonalą i poszerzają swoją wiedzę. Każdy ma swoje „mocniejsze” strony. Wsłuchujemy się i obserwujemy predyspozycje prawników tak by powierzane zadania były zgodne z zainteresowaniami i preferencjami.

Argument #2

Dobra lokalizacja i przestronne biuro

Kancelaria zlokalizowana jest w przestronnym biurze w Palacza Office Center (rok budowy 2019). Miejsce to jest optymalnie skomunikowane z resztą Poznania – obok jest przystanek tramwajowy i autobusowy, nie ma też problemu z zaparkowaniem samochodu.

SPRAWDŹ KOGO SZUKAMY

Ogłoszenia rekrutacyjne

STUDENCI PRAWA

ASYSTENT PRAWNY (TRANSAKCJE)

TREŚĆ OGŁOSZENIA

KOGO SZUKAMY:

Obecna rekrutacja ma na celu wybranie asystenta prawnego – studenta IV-V roku, którego zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego do departamentu umów i transakcji.

 

OPIS STANOWISKA:

Kandydatom oferujemy ciekawą pracę połączoną z poszerzaniem praktycznej znajomości prawa w naszym Zespole doświadczonych radców prawnych:

 

 • zdobycie wiedzy z zakresu: prawo spółek, obrót nieruchomościami, prawo gospodarcze, ksh, prawo cywilne, postępowanie cywilne, bieżąca prawna obsługa spółek krajowych i zagranicznych;
 • sporządzanie pism wg wytycznych i pod opieką doświadczonych prawników;
 • możliwość poszerzania praktycznej znajomości Legal English;
 • pozostawanie pod opieką konkretnych radców prawnych – przekazujemy wiedzę, której nie sposób nauczyć się z akademickich podręczników;
 • wspieramy w budowie ścieżki kariery zawodowej – przez czas studiów, z perspektywą dalszego rozwoju.

 

WYMAGANIA:

 • student prawa IV-V roku;
 • doświadczenie pracy w kancelarii prawnej – minimum 6 miesięcy;
 • obsługa systemów informacji prawnej (LEX, Legalis);
 • dyspozycyjność – przynajmniej 4 dni w tygodniu;
 • samodzielność i dokładność w wykonywanej pracy;
 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz kultury osobistej.

 

 

Zbuduj prawniczą karierę w Turcza Kancelarii Radców Prawnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać Na adres: rekrutacja@turcza.com.pl z dopiskiem: „Asystent prawny (dep. umów i transakcji) – Poznań”

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@turcza.com.pl z dopiskiem: „Asystent prawny – Poznań”

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TURCZA Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, w celu udziału w procesie rekrutacji, w zakresie wynikającym z treści przesłanego CV oraz listu motywacyjnego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TURCZA Kancelaria Radców Prawnych, w celu udziału w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości przez Kancelarię.”

APLIKANCI

APLIKANT RADCOWSKI

TREŚĆ OGŁOSZENIA

KOGO SZUKAMY:

Obecna rekrutacja ma na celu wybór Aplikanta Radcowskiego, którego zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego oraz ksh.

OPIS STANOWISKA:

Kandydatom oferujemy ciekawą pracę połączoną z poszerzaniem praktycznej znajomości prawa w naszym Zespole doświadczonych radców prawnych:

prowadzenie i nadzorowanie spraw sądowych i egzekucyjnych;
analiza akt sądowych oraz egzekucyjnych celem zaproponowania dalszego toku postępowania;
monitorowanie postępowań i podejmowanie czynności uzasadnionych stanem postępowania;
sporządzanie projektów opinii prawnych;
bieżący kontakt z Klientem.

WYMAGANIA:

Aplikant Radcowski I – II-go roku;
doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub dziale prawnym przedsiębiorstwa;
umiejętność pracy bezpośrednio z klientem;
umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej pod presją czasu;
sumienność, dokładność oraz dobra organizacja pracy i zaangażowanie w wykonywane zadania;
dobra znajomość oprogramowania pakietu MS Office oraz oprogramowania prawniczego;
zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz kultury osobistej.

OFERUJEMY:

Współpracę umożliwiającą pogłębienie praktycznej wiedzy i doświadczenia;
możliwość rozwoju doświadczenia zawodowego;
pełny wymiar godzin – elastyczny czas pracy dopasowany do zajęć na aplikacji;
szerokie spectrum wykorzystania umiejętności zawodowych.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@turcza.com.pl z dopiskiem: „Aplikant radcowski – Poznań”

 

W przesyłanych CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TURCZA Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, w celu udziału w procesie rekrutacji, w zakresie wynikającym z treści przesłanego CV oraz listu motywacyjnego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TURCZA Kancelaria Radców Prawnych, w celu udziału w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości przez Kancelarię.”

ADWOKACI / RADCOWIE PRAWNI

DZIAŁ PROCESOWY I WINDYKACJI

TREŚĆ OGŁOSZENIA

KOGO SZUKAMY:

ADWOKAT/RADCA PRAWNY Z DOŚWIADCZENIEM W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTACH DEWELOPERSKICH

OPIS STANOWISKA i ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Kancelaria poszukuje osoby, do działu prawa nieruchomości.

OPIS STANOWISKA I ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii;
 • doradztwo prawne w szczególności z zakresu prawa nieruchomości i obsługi podmiotów deweloperskich, a także prawa cywilnego, administracyjnego, prawa spółek handlowych i gospodarczego;
 • sporządzanie pism procesowych, umów i innych dokumentów;
 • reprezentowanie klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 • przygotowanie opinii prawnych, udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne;
 • zarządzanie departamentem w Kancelarii.

 

WYMAGANIA:

 • uprawnienie do wykonywania zawodu Adwokata/Radcy Prawnego;
 • doświadczenie w zakresie nieruchomości i projektach deweloperskich;
 • znajomość języka angielskiego lub innego obcego będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętności negocjacyjne;
 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • kreatywność, otwartość, komunikatywność;
 • dobra znajomość oprogramowania pakietu MS Office oraz oprogramowania prawniczego;
 • gotowość do podejmowania wyzwań;
 • własna działalność gospodarcza.

 

OFERUJEMY:

 • możliwość rozwoju i poszerzenia doświadczenia zawodowego;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • niezbędne narzędzia pracy do wykonywania powierzonych zadań;
 • szerokie spectrum wykorzystania umiejętności zawodowych;
 • udział w budowaniu i rozwoju Kancelarii oraz własnego zespołu;
 • poziom wynagrodzenia adekwatny do osiąganych wyników.

Aplikacje prosimy przesyłać na  adres: rekrutacja@turcza.com.pl z dopiskiem: „Adwokat/Radca prawny (prawo nieruchomości) – Poznań”

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia: 03.08.2020

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych przez TURCZA Kan­ce­la­ria Rad­ców Praw­nych z sie­dzi­bą w Po­zna­niu (60-278), ul. Pa­la­cza 144, w ce­lu udzia­łu w pro­ce­sie re­kru­ta­cji, w za­kre­sie wy­ni­ka­ją­cym z tre­ści prze­sła­ne­go CV oraz li­stu mo­ty­wa­cyj­ne­go. Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych przez TURCZA Kan­ce­la­ria Rad­ców Praw­nych, w ce­lu udzia­łu w pro­ce­sach re­kru­ta­cji pro­wa­dzo­nych w przy­szło­ści przez Kan­ce­la­rię.”

Obowiązek informacyjny

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest TURCZA Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celach rekrutacyjnych. Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii składa się z grupy prawników o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Doradzamy klientom biznesowym niezależnie od wielkości firmy i zasięgu działania.

   

  Copyright © 2021 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.