POZNAJ NAS

ZESPÓŁ KANCELARII


 • Zespół
 • Radcowie prawni i Adwokaci
 • Aplikanci radcowscy
 • Egzekucja należności
 • Of Counsel
 • Administracja
 • Marek Turcza
  Marek Turcza
  CEO, Radca prawny, Syndyk
 • Katarzyna Turcza
  Katarzyna Turcza
  Radca prawny, Syndyk
 • Marta Rabe-Kozłowska
  Marta Rabe-Kozłowska
  Radca prawny
 • Damian Nowicki
  Damian Nowicki
  Adwokat
 • Joanna Marciniak
  Joanna Marciniak
  Radca prawny
 • Łukasz Kwaśnik
  Łukasz Kwaśnik
  Radca prawny
 • Tomasz Wróblewski
  Tomasz Wróblewski
  Radca prawny, of Counsel
 • Wawrzyniec Malinowski
  Wawrzyniec Malinowski
  Radca prawny, of Counsel
 • Izabela Malinowska
  Izabela Malinowska
  Radca prawny, of Counsel
 • Anna Słomak
  Anna Słomak
  Radca prawny, of Counsel
 • Aleksandra Kubiak
  Aleksandra Kubiak
  Aplikant radcowski
 • Angelika Marcinkowska
  Angelika Marcinkowska
  Aplikant radcowski
 • Jakub Matysiak
  Jakub Matysiak
  Aplikant radcowski
 • Michał Klauziński
  Michał Klauziński
  Aplikant radcowski
 • Edyta Kaczmarek
  Edyta Kaczmarek
  Aplikant radcowski
 • Karolina Limańska
  Karolina Limańska
  Specjalista ds. egzekucji należności
 • Natalia Sarbinowska
  Natalia Sarbinowska
  Kierownik sekretariatu

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2021 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.

  Marek Turcza
  CEO, Radca prawny, Syndyk
  SPECJALIZACJA

  PRAWO GOSPODARCZE | KONTRAKTY HANDLOWE | TRANSAKCJE | OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI | SPORY CYWILNE | PRAWO ROLNE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE

  BIOGRAFIA

  Doświadczenia zawodowe nabywał pracując w kancelariach radcowskich oraz w dziale prawnym spółki notowanej na warszawskiej GPW. W swojej karierze piastował m.in. stanowiska w radach nadzorczych spółek kapitałowych, a także w radzie nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa również aktywnie jako przedsiębiorca pełniąc funkcję m.in. prezesa zarządu spółki inwestycyjnej.

  W toku swojej pracy zawodowej świadczył obsługę prawną przy realizacji międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Prowadzi obsługę spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami. Uczestniczył w licznych kursach językowych oraz szkoleniach z zakresu Legal English. Ukończył m.in. Szkołę Prawa Amerykańskiego (The Catholic University of America Columbus School of Law), Kurs Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych – sekcja języka angielskiego oraz zdobył certyfikaty: FCE, CAE. Ponadto stale doskonali swoje umiejętności językowe.

  Ukończył studia MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Studium Podyplomowe dla Ekspertów i Doradców Podatkowych prowadzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa upadłościowego, aby następnie uzyskać licencję syndyka.

  Domeną mec. Turczy są: prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów i transakcji handlowych, a także prawo nieruchomości, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Jest miłośnikiem literatury i kina, w szczególności w ich oryginalnych, anglojęzycznych wersjach.

  Wolny czas poświęca ponadto podróżom i turystyce motocyklowej.

  WYBRANE DOŚWIADCZENIE
  WYKSZTAŁCENIE
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski (FCE, CAE)

  PUBLIKACJE
  Katarzyna Turcza
  Radca prawny, Syndyk
  SPECJALIZACJA

  KONTRAKTY HANDLOWE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE | PRAWO OCHRONY KONSUMENTA | ODSZKODOWANIA

  BIOGRAFIA

  Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny/Syndyk. W toku swojej praktyki zawodowej brała udział w wielu złożonych projektach mających za przedmiot opracowanie strategii prawno – biznesowej sprzedaży różnych produktów dla klientów profesjonalnych, w tym e – commerce. Tworzyła złożoną dokumentację handlową, ukierunkowaną na ochronę praw przedsiębiorców tak polskich jak i zagranicznych, odpowiadającą przy tym standardom konsumenckim.

  Poza doświadczeniem w projektowaniu, badaniu (Due diligence) oraz opiniowaniu kontraktów handlowych, w tym między innymi w branży motoryzacyjnej, spożywczej oraz HORECA, posiada praktykę w zaawansowanych sposobach dochodzenia należności, w tym obejmujących wielopoziomowe Actio Pauliana, na wszystkich etapach procesu cywilnego.

  Studiowała na kierunku prawo francuskie i europejskie w ramach programu realizowanego przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem w Tours, uzyskując dyplom magistra prawa europejskiego (juriste europeen) na poziomie Master 2. Biegle posługuje się językiem francuskim (certyfikat DALF i C1) oraz angielskim.

  Mec. Turcza jako syndyk i praktyk prawa cywilnego aktywnie udziela się na ogólnopolskich konferencjach naukowych, publikuje oraz prowadzi warsztaty dla studentów.

  Jej główne zainteresowania to teatr, zdrowie i literatura.

  WYBRANE DOŚWIADCZENIE
   
  WYKSZTAŁCENIE
   
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski; Język francuski (certyfikat DALF i C1)

  PUBLIKACJE
  Marta Rabe-Kozłowska
  Radca prawny
  SPECJALIZACJA

  UMOWY HANDLOWE | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA | MIĘDZYNARODOWE PRAWO TRANSPORTOWE

  BIOGRAFIA

  Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa bankowego, kontraktowego oraz upadłościowego. Posiada bogate doświadczenie jako tłumacz (ustny i pisemny) tekstów o tematyce prawniczej, w szczególności szeroko pojętych umów gospodarczych, prowadziła również autorskie warsztaty językowe w zakresie Legal English. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze oraz prawo cywilne. Członek Stowarzyszenia Prawa Prywatnego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Biegle włada językiem angielskim, zna język hiszpański.

  Czas wolny poświęca na czytanie książek, praktykowanie jogi i rozwijanie umiejętności kulinarnych.

  WYBRANE DOŚWIADCZENIE
   
  WYKSZTAŁCENIE
   
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski (ukończona anglistyka); Język hiszpański (certyfikat Dele)

  PUBLIKACJE
  Damian Nowicki
  Adwokat
  SPECJALIZACJA

  PRAWO KARNE| PRAWO CYWILNE | PRAWO GOSPODARCZE | PRAWO BANKOWE | MIĘDZYNARODOWE PRAWO RODZINNE | PRAWO PROCESOWE

  BIOGRAFIA

  Adwokat o wieloletnim doświadczeniu procesowym i lider działu procesowo-windykacyjnego w kancelarii. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Od kilku pomaga kredytobiorcom w sporach z bankami dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej, w szczególności tzw. kredytów frankowych. Mecenas Damian Nowicki, poza działaniami w szeroko pojętym prawie cywilnym, prowadzi również sprawy karne – pomaga pokrzywdzonym spółkom i klientom indywidualnym oraz podejmuje się obrony w zakresie przestępstw gospodarczych, powszechnych, a także przestępstw i wykroczeń drogowych. W zakresie tematyki prawa drogowego, prowadzi popularny blog oraz grupy dyskusyjne na Facebooku. W praktyce adwokata, znajdują się także sprawy rodzinne, w tym o charakterze międzynarodowym, takim jak uprowadzenia dzieci, czy sprawy między małżonkami pochodzących z różnych krajów.

   
  WYKSZTAŁCENIE
   
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  PUBLIKACJE
  Joanna Marciniak
  Radca prawny
  SPECJALIZACJA

  PRAWO PRACY | PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | PRAWO CYWILNE | SPORY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

  BIOGRAFIA

  Radca prawny, członek Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, mediator. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach adwokacko – radcowskich, gdzie zajmowała się głównie sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego. Reprezentowała również Klientów kancelarii, zarówno indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze w sporach przed sądami i innymi instytucjami. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne oraz prawo procesowe.
  W ciągu swojej dotychczasowej ścieżki zawodowej rozwijała się w obszarze szeroko rozumianego prawa HR. W tym celu ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Pracy na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Prawa i Administracji. Brała także udział w konferencjach poświęconych tematyce mediacji pracowniczych, szkoleniu z mediacji pracowniczych, czego efektem było uzyskanie certyfikatu poświadczającego nabycie kompetencji mediatora w zakresie spraw pracowniczych zatwierdzonego m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.
  W 2018 roku została wpisana na listę mediatorów Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, jako mediator specjalizujący się m.in w mediacjach pracowniczych. W związku z pełnioną przez Mec. Marciniak w okresie od sierpnia 2014 roku do października 2019 roku funkcją Sekretarza Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, w kręgu jej zainteresowań ADR obok mediacji, znajduje się również arbitraż. Zainteresowanie ADR mogła rozwijać również podczas zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w czasie realizacji przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo – Handlową w Poznaniu projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”.

  WYBRANE DOŚWIADCZENIE
  • ✪ doradztwo i reprezentowanie, zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych dotyczących stosunku pracy;
  • ✪ reprezentowanie pracodawców przy rozwiązywaniu umów o pracę;
  • ✪ przygotowywanie wzorców dokumentów pracowniczych;
  • ✪ przeprowadzanie kompleksowej analizy dokumentacji pracowniczej;
  • ✪ doradztwo przy wprowadzaniu przepisów wewnątrzzakładowych;
  • ✪ opracowywanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania);
  • ✪ doradztwo w sprawie form zatrudnienia kadry menedżerskiej;
  • ✪ reprezentowanie zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach przed ZUS – em;
  • ✪ reprezentacja Klientów przed sądami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych w sprawach cywilnych, dot. stosunku pracy i administracyjnych;
  • ✪ przygotowywanie opinii prawnych;
  • ✪ w latach 2014-2019 pełnienie funkcji Sekretarza Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski;
  • ✪ w latach 2014 – 2015 pełnienie funkcji Sekretarza Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.
  WYKSZTAŁCENIE
  • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
  • ♣ absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • ♣ Certyfikat poświadczający nabycie kompetencji mediatora w zakresie spraw pracowniczych zatwierdzony m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • ♣ Certyfikat poświadczający udział w szkoleniu „Mediacja w sporach cywilnych i gospodarczych” wydany przez Polskie Centrum Mediacji
  • ♣ dyplom NR 977/B/10/Poznań/2017 ukończenia szkolenia bazowego z zakresu mediacji wydany przez Polskie Centrum Mediacji
  • ♣ Certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego TOLES (Test of Legal English Skills Higher Level).
  • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  Łukasz Kwaśnik
  Radca prawny
  SPECJALIZACJA

  PRAWO NIERUCHOMOŚCI

  BIOGRAFIA

  Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Chicago Kent-College of Law. Specjalizuje się w sprawach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz gospodarki nieruchomościami, prawem kontraktowym i handlowym. Wśród jego zainteresowań zawodowych znajdują się również zagadnienia z dziedzin prawa nowych technologii.
  Jego główne zainteresowania to inwestycje i rynek nieruchomości w Polsce, nowoczesne technologie, film, piłka nożna

  WYKSZTAŁCENIE
  • ♣ Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie – kierunek Prawo
  • ♣ Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego – Chicago Kent-College of Law
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  Tomasz Wróblewski
  Radca prawny, of Counsel
  SPECJALIZACJA

  Prawo gospodarcze, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane.

  DOŚWIADCZENIE

  Radca Prawny/Syndyk. Specjalizuje się w prawie gospodarczym (prawo spółek, umowy handlowe, prawo upadłościowe), prawie cywilnym (zobowiązania, nieruchomości, windykacja należności) oraz w prawie pracy (w tym oświatowym). Zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek osobowych i kapitałowych (m.in. prowadzi stałą obsługę prawną jednej z największych podkarpackich spółek z o.o. zatrudniającej 2000 pracowników), tworzy i nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółek, obsługuje ich organy (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników), a także reprezentuje przedsiębiorców w procesach sądowych. Doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa materialnego i procesowego zdobywał w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ukończonych z wynikiem bardzo dobrym), a następnie w trakcie 3-letniej aplikacji sądowej w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie (zakończonej egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego w Wyższej Szkole Administracji i Prawa w Lublinie. Pracował w wydziałach karnym i cywilnym Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, a także w krakowskiej kancelarii notarialnej oraz praktykował w jednej z najlepszych krakowskich kancelarii radców prawnych. Jest autorem wzorów pism, umów i regulaminów z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy udostępnianych w systemie informacji prawnej LexPolonica wydawnictwa LexisNexis. W okresie VI Kadencji Sejmu RP prowadził obsługę prawną Biura Poselskiego w Sandomierzu, uczestnicząc w dyskusji dotyczącej tworzenia projektów aktów normatywnych wprowadzanych do polskiego systemu prawnego. Posiada licencję syndyka uprawniającą do prowadzenia postępowań upadłościowych. Biegle posługuje się językiem angielskim (Certificate in Advance English – University of Cambridge) oraz komunikatywnie językiem niemieckim (Österriech Instytut w Krakowie).

  WYKSZTAŁCENIE
  • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo
  • ♣ Wyższa Szkoła Administracji i Prawa w Lublinie – absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu prawa podatkowego
  • ♣ Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. – absolwent Studium Podyplomowego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych
  • ♣ Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny / Syndyk
  • ♣ Lider Zespołu Radców Prawnych na Podkarpaciu – obsługującego m.in. Grupę Spółek Skarbu Państwa, wiodącej spółki kapitałem niemieckim i amerykańskim z branży Automotive oraz sześciu sądów powszechnych
  • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
   
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski – biegle (CAE, certificate in Legal English); Język niemiecki – komunikatywnie (Österriech Instytut w Krakowie)

  Wawrzyniec Malinowski
  Radca prawny, of Counsel
  SPECJALIZACJA

  Prawo gospodarcze, Prawo procesowe, Postępowanie upadłościowe i naprawcze.

  DOŚWIADCZENIE

  Radca Prawny/Syndyk. Wawrzyniec Malinowski zajmuje się prawem procesowym, w szczególności procesem upadłościowym oraz postępowaniami odszkodowawczymi. Będąc od 2006 roku syndykiem posiada także praktyczne doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego. W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, tak sądowej, jak i pozasądowej. Jako pełnomocnik i doradca prawny uczestniczył począwszy od 2009 roku w kilkunastu postępowaniach układowych. Posiada doświadczenie w negocjacjach z instytucjami finansowymi. W ramach świadczonej pomocy prawnej współpracuje ze specjalistami z zakresu zarządzania oraz finansów, wpierając pozaprawne procesy wdrażania zmian w restrukturyzowanych podmiotach. Równocześnie prowadzi praktykę w zakresie prawa procesowego, ze szczególnym naciskiem na postępowania związane z odpowiedzialnością organów zarządzających spółkami kapitałowymi.

  WYKSZTAŁCENIE

  ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  Izabela Malinowska
  Radca prawny, of Counsel
  SPECJALIZACJA

  PRAWO SPÓŁEK | PRAWO UMÓW | NIERUCHOMOŚCI I PROCES INWESTYCYJNY | POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE | PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

  DOŚWIADCZENIE

  Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, począwszy od 2001 roku, pracując w jednej z krakowskich Kancelarii. Izabela Malinowska zajmuje się obsługą prawną w zakresie robót i inwestycji budowlanych oraz prawa zamówień publicznych. W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w sporach powstałych na gruncie umów o roboty budowlane oraz prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC. Od 2009 r. jako pełnomocnik reprezentuje przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

  WYKSZTAŁCENIE

  ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  Anna Słomak
  Radca prawny, of Counsel
  SPECJALIZACJA

  RESTRUKTURYZACJA SĄDOWA | RESTRUKTURYZACJA POZASĄDOWA | POSTEPOWANIE LIKWIDACYJNE | UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

  DOŚWIADCZENIE

  Posiada doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej w kancelarii prawnej na terenie Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, upadłościowym i naprawczym oraz postępowaniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw zarówno sądową jak i pozasądową. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek handlowych oraz sporach sądowych. W 2013r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na syndyka. W kancelarii współkieruje działem restrukturyzacji przedsiębiorstw. Biegle włada językiem angielskim – uzyskała certyfikat TOLES Higher. Była uczestniczką projektu „Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej” realizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

  WYKSZTAŁCENIE
  • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo
  • ♣ Absolwent Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • ♣ Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • ♣ Absolwent Aberdeen College w Szkocji – PDA in Legal Studies
   
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  Aleksandra Kubiak
  Aplikant radcowski
  SPECJALIZACJA

  PRAWO GOSPODARCZE | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

  DOŚWIADCZENIE

  Jest członkiem Zespołu Kancelarii od 2017 r. W tym czasie nabyła praktyczne doświadczenie zawodowe w bieżącej, kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej w zakresie egzekucji należności. Sprawami klientów zajmuje się na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, wykonując wszystkie czynności w toku tych postępowań.

  Interesuje się podróżami, fotografią oraz kuchnią europejską.

  • Doświadczenie przykładowe nr 1
  • Doświadczenie przykładowe nr 2
   
  WYKSZTAŁCENIE

  ♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  PUBLIKACJE
  • ♦ TEST
  • ♦ TEST
  Angelika Marcinkowska
  Aplikant radcowski
  SPECJALIZACJA

  PRAWO GOSPODARCZE | PRAWO CYWILNE | PRAWO PROCESOWE

  DOŚWIADCZENIE

  Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo. W trakcie studiów uzyskała stypendium Rektora dla najlepszych studentów za bardzo dobre wyniki w nauce. W czerwcu 2019 roku obroniła prace magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego z zakresu prawa handlowego i prawa rodzinnego pt. „Odpowiedzialność małżonka członka zarządu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” Zainteresowanie naukowe skupia głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego oraz prawa gospodarczego.

  WYBRANE DOŚWIADCZENIE
  • Reprezentowanie rzeczoznawców majątkowych w sporach sądowych prowadzonych przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych.
  • Reprezentowanie deweloperów przez wszystkimi organami administracji – w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie naliczenia opłat adiacenckich.
  • Przygotowywanie raportów due diligence nieruchomości.
  • Reprezentowanie klientów w sporach z pośrednikami sprzedaży nieruchomości.
  WYKSZTAŁCENIE
  • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo
  • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  Jakub Matysiak
  Aplikant radcowski
  SPECJALIZACJA

  PRAWO ROLNE | PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI | PRAWO ADMINISTRACYJNE

  BIOGRAFIA

  Obronił pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego pt: „Postępowanie o ubezwłasnowolnienie”. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego oraz administracyjnego, w szczególności wokół: prawa rolnego, problematyki związanej z obrotem nieruchomościami rolnymi, problematyki związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz warunków zabudowy, prawa przewozowego, zagadnień związanych z produkcją i obrotem trzodą chlewną oraz obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów zajmujących się produkcją, kontraktacją, importem oraz obrotem warchlakami oraz trzodą chlewną, podmiotów zajmujących się działalnością transportową, podmiotów zajmujących się produkcją roślinną, podmiotów zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz podmiotów zajmujących się wynajmowaniem lokali komercyjnych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał, począwszy od 2012 r., w kancelarii adwokackiej oraz kancelarii radcy prawnego.

  Z zakresie jego zainteresowań znajdują się historia, polityka oraz sport.

  WYBRANE DOŚWIADCZENIE
  • Współtworzył wzorce umów związanych z przystąpieniem i uczestnictwem w ogólnopolskim programie „Gobarto 500” dla spółki Gobarto S.A..
  • Brał udział w obsłudze prawnej transakcji nabywania wielkopowierzchniowych obiektów służących do produkcji zwierzęcej.
  WYKSZTAŁCENIE
  • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo
  • ♣ Uczestnik szkolenia „Mediacje cywilne i gospodarcze” zorganizowanego przez Centrum Szkoleń Prawnych
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  PUBLIKACJE
  Michał Klauziński
  Aplikant radcowski
  SPECJALIZACJA

  PRAWO SPÓŁEK | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI | PRAWO CYWILNE

  BIOGRAFIA

  Doświadczenie zawodowe zdobywał już od II roku studiów, pracując w renomowanych poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich, specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Dzięki wcześnie rozpoczętej karierze zawodowej posiadł doświadczenie w zakresie skutecznego dochodzenia należności i umiejętności sprawnego negocjowania umów. W dotychczasowej pracy zawodowej brał udział w wielu złożonych projektach dla Klientów Kancelarii, np. uczestnictwo w przeprowadzeniu audytów prawnych przedsiębiorstw (due dilligence).

  Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie przygotowywania protokołów ze zgromadzeń wspólników całej grupy kapitałowej. Uczestniczył również w wielu procesach zakładania spółek, ich przekształceń oraz szeroko pojętych zmian. W związku z powyższym, w zakresie swojej specjalizacji obsługiwał prawie wszystkie rodzaje spółek prawa handlowego. Do każdego tematu stara się podchodzić indywidualnie, w celu jak najsprawniejszego osiągnięcia efektu końcowego zamierzonego przez Klienta. Do TURCZA Kancelaria Radców Prawnych dołączył w 2016 roku. Wolne chwile przeznacza na rozwój umiejętności kulinarnych.

  WYBRANE DOŚWIADCZENIE
  • Przeprowadzenie audytów prawnych przedsiębiorstw (due dilligence).
  • Koordynowanie procesów przekształceń przedsiębiorstw.
  • Tworzenie i opiniowanie umów, aktów założycielskich spółek.
  • Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek.
  • Odpowiedzialność za przygotowanie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na rzecz przedsiębiorstwa.
  WYKSZTAŁCENIE
  • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo
  • ♣ Absolwent studiów podyplomowych „Studium Prawa Spółek” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  PUBLIKACJE
  Edyta Kaczmarek
  Aplikant radcowski
  SPECJALIZACJA

  PRAWO CYWILNE

  BIOGRAFIA

  Studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie praktyczne zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych. W codziennej praktyce kancelaryjnej zajmuje się opracowywaniem zagadnień i dokumentacji z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych. Pomaga w tworzeniu dokumentacji handlowej, ukierunkowanej na ochronę praw przedsiębiorców oraz bierze udział w projektach mających za przedmiot opracowanie strategii e-commerce.

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski, francuski

  Karolina Limańska
  Specjalista ds. egzekucji należności
  SPECJALIZACJA

  WINDYKACJA | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

  DOŚWIADCZENIE

  Specjalista ds. egzekucji należności. Doświadczenie z zakresu windykacji zdobywała m.in. pracując przez okres ponad czterech lat w dziale windykacji jednej z największych firm na polskim rynku zajmujących się pożyczkami gotówkowymi.

  W kręgu jej zainteresowań znajdują się: zdrowe odżywianie, a także aktywność sportowa: jogging, kolarstwo oraz wędrówki górskie.

  WYKSZTAŁCENIE

  ♣ Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji – kierunek Administracja

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  Natalia Sarbinowska
  Kierownik sekretariatu
  SPECJALIZACJA

  Kierownik sekretariatu

  DOŚWIADCZENIE

  Odpowiada za administracyjne wsparcie Zespołu oraz sprawne funkcjonowanie sekretariatu. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi administracyjnej oraz finansowo – księgowej, zdobyte w trakcie kilkuletniej pracy w podmiotach o różnorodnym profilu branżowym, w tym w kancelarii prawnej. Z Kancelarią współpracuje od 2015 roku. Posługuje się językiem angielskim.

  Prywatnie pasjonatka motoryzacji. Interesuje się tematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz rekrutacją pracowników.

  WYKSZTAŁCENIE

  ♣ Wyższa Szkoła Bankowa – kierunek zarządzanie, specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski